ข้อมูล eBook

ชื่อ: เคล็ดลับและมารยาทในโต๊ะอาหาร

ผู้แต่ง: ทาดาชิ วาตานาเบะ

หมวดหลัก: จิตวิทยาทั่วไป

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

“การกิน” เป็นการสื่อสัมพันธ์ที่สนุกสนาน เรียนรู้มารยาทจากรูปภาพ มารยาทที่จำเป็นในการกินอย่างน่าดู

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2017-11-22 01:01
2017-11-14 01:02
2017-10-31 01:02
2017-08-07 01:02
2017-07-18 12:24
2016-11-03 00:21