ข้อมูล eBook

ชื่อ: ศัพท์หมวด ไทย-จีน-อังกฤษ

ผู้แต่ง: จุรี สุชนวณิช

หมวดหลัก: ภาษาศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

รวบรวมศัพท์น่ารู้จากหลายวงการ เช่น เศรษฐกิจการค้า การนำเข้า-ส่งออก ฯลฯ แบ่งศัพท์ตามแวดวง 48 หมวด กว่า 6000 คำ พร้อมเสียงอ่านตามหลักภาษาจีน ดัชนีค้นคำศัพท์

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-12-01 01:02
2018-02-24 01:01