ข้อมูล eBook

ชื่อ: จิตอัจฉริยะ 3D รวย 7 ชาติ ฉลาด 7 เท่า

ผู้แต่ง: ดร.ปริญเนตร สุวรรณศรี

หมวดหลัก: จิตวิทยาทั่วไป

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"Main concept แบ่งระบบโครงสร้างใหญ่หนังสือออกเป็น 3 มิติ
มิติที่ 1 แรงบันดาลใจ Dimension of Inspiration
มิติที่ 2 การลงมือทำ Dimension of Action
มิติที่ 3 การแก้ไขปัญหา Dimension of Solution

จากนั้นจึงลงรายละเอียดภายในว่าด้วย ""ความรวยและความฉลาด"" รวยไม่ใช่เพียงสินทรัพย์ที่มี แต่ขึ้นอยู่กับการหา การบริหารให้งอกเงย และการออมรักษาไว้ พร้อมนำไปสร้างประโยชน์

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-05-30 01:01
2018-02-18 01:01