ข้อมูล eBook

ชื่อ: Hard Choices อัตชีวประวัติ ฮิลลารี คลินตัน 

ผู้แต่ง: ฮิลลารี คลินตัน

หมวดหลัก: สารคดี-ชีวประวัติ

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เผยเรื่องราวเบื้องลึกของสหรัฐอเมริกาในฉากเหตุการณ์ต่างๆ บนเวทีโลก พร้อมวิพากษ์เหล่าผู้นำนานาประเทศอย่างเผ็ดร้อนจนถูกห้ามขายในจีน อีกไม่นานสหรัฐอเมริกาอาจมีประธานาธิบดีหญิงคนแรก และอนาคตของสหรัฐอเมริกาอาจอยู่ในมือของผู้หญิงคนนี้ “ฮิลลารี่ คลินตัน”

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2016-07-25 00:07