ข้อมูล eBook

ชื่อ: มองด้วยใจ ยากแค่ไหนก็สำเร็จ

ผู้แต่ง: แฮ็ค-อังกูร ทองสุนทร : เรื่อง/ สุวิมล อุตอามาตย์

หมวดหลัก: จิตวิทยาทั่วไป

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

มองด้วยใจ ยากแค่ไหนก็สำเร็จ”
เป็นหนังสือถ่ายทอดเรื่องราว ประสบการณ์ของ “แฮ็ค-อังกูร ทองสุนทร” ชายหนุ่มผู้ไม่ธรรมดา ซึ่งสูญเสียการมองเห็นตั้งแต่ตอนอายุ 19 ปี เพราะ “จอประสาทตาเสื่อม” จนทำให้เขาสูญเสียความมั่นใจอย่างมาก ความฝันที่เคยตั้งใจเอาไว้พลังทลายจนหมดสิ้น