ข้อมูล eBook

ชื่อ: สู่คลื่นลูกที่สี่... หลังจากเทคโนโลยีเปลี่ยนคนเป็นควาย

หมวดหลัก: สังคมศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

“สู่คลื่นลูกที่สี่...หลังจากเทคโนโลยีเปลี่ยนคนเป็นควาย” ผลงานของ “ชัชรินทร์ ไชยวัฒน์” กับการสำรวจตรวจสอบความเป็นไปของมวลมนุษย์ในยุคที่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามามีอิทธิพลต่อชะตากรรมของทุกชีวิตและโลกทั้งโลกอย่างทั่วถึง โดยมันได้แผลงฤทธิ์จนทำให้ตัวตนของ “มนุษย์” ค่อยๆ สูญหาย พวกลัทธินายทุนทั้งหลายไม่จำเป็นต้องพึ่งพามนุษย์ ไม่ต้องง้อมนุษย์ และไม่ต้องให้คุณค่าในความเป็นมนุษย์อีกต่อไป แถมยังบีบให้มนุษย์ต้องยอมศิโรราบต่อเทคโนโลยี หรือดัดแปลงวิถีชีวิตของตนเองให้สอดคล้องกับ “ยุคแห่งเครื่องจักร” ที่ได้อุบัติขึ้นมาแล้วอย่างสมบูรณ์