ข้อมูล eBook

ชื่อ: จิตวิทยาปรับตัวทุกสถานการณ์

ผู้แต่ง: กองบรรณาธิการ

หมวดหลัก: จิตวิทยาทั่วไป

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

80 หลุมพลางของชีวิตที่ต้องเตรียมรับมือ นำเสนอจุดอ่อนของจิตใจมนุษย์ในด้านต่างๆ เช่น อารมณ์ ความรู้สึก ความมุ่งหวัง ท่าที และพฤติกรรม

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-11-25 01:01
2018-09-20 01:01
2017-11-24 01:01
2017-08-01 01:02