ข้อมูล eBook

ชื่อ: Confusing Words

ผู้แต่ง: กมลวรรณ ต่างใจ, William Joseph Klinkenberg

หมวดหลัก: ภาษาศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

คุณเคยสับสนหรือไม่แน่ใจว่าควรจะใช้คำไหนดีระหว่างAdvice กับ Advise รวมถึงคำศัพท์ภาษาอังกฤษตัวอื่นๆ อีกหลายๆ ตัวไหมคะ และถ้าคุณเคยสงสัยว่าคำนาม คำสรรพนาม คำคุณศัพท์ ฯลฯ คืออะไร หนังสือเล่มนี้ช่วยไขข้อข้องใจให้คุณได้ค่ะ ข้อสังเกต กริยา Be สามารถเป็นได้ทั้ง กริยาหลักและกริยาช่วย They are students.
I am reading Harry Potter.
1. Accept vs. Except
Accept is a verb, which means to agree to take something or to be willing tolerate ideas and situations. Example: I accepted the teacher’s opinion of my essay.
He accepted the trophy for winning the match. Except is used as a preposition or conjunction, which means not including or to be without something. Example: Everyone came to work on time except Somchai.
I bought everything for dinner except the wine.