ข้อมูล eBook

ชื่อ: เปรมทักษิณ ใครคือคุณค่าของแผ่นดิน

ผู้แต่ง: สนธิญาณ ชื่อนฤทัยในธรรม / เทวิน ชาติกุล

หมวดหลัก: รัฐศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"วิบากกรรม" ของชาติจะถูกกำหนดด้วย "คุณธรรม" ของสองผู้นำ...จริงหรือ? ร่วมค้นหาคำตอบได้ในหนังสือที่ว่าด้วยเรื่องของประวัติศาสตร์การเมืองของ "อดีตผู้นำทั้งสองคน และสองฝ่าย คือ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ และ พันตร.โททักษิณ ชินวัตร" ที่ไม่แค่เล่าถึงชีวิตทั้งสองท่าน หากแต่เล่าถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นบริบททางการเมือง อย่างมีนัยยะ ตีแผ่ทุกสัญลักษณ์ที่ปรากฏจากทั้งสองยุค ของทั้งสองผู้นำ ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงบทความที่มุ่งเน้นให้ผู้อ่านได้ทำการสังเคราะห์ แล้วไปใส่ในความคิดความเข้าใจด้วยตัวของผู้อ่านเอง

ด้วยการเล่าเรื่องที่อ่านง่าย ชวนให้ติดตาม...เนื้อหาบางส่วนของเล่มนี้ เคยปรากฏในหนังสือ "อำนาจใดจักยืนยงคงค้ำฟ้า" มาก่อน แต่ด้วยคลื่นลมการเมืองไทยที่ผันผวนไปอย่างไม่หยุดยั้งในห้วง 4-5 ปีที่ผ่านมา ผู้เขียนจึงนำมาเรียบเรียงและเขียนเพิ่มใหม่เพื่อคืนกำไรให้แก่ผู้อ่าน ได้เกาะติดไปกับสถานการณ์ที่กำลังดำเนินไปอย่าง "เข้มข้น" และ "ร้อนแรง" ในปัจจุบัน

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-03-06 01:01
2016-11-03 00:21