ข้อมูล eBook

ชื่อ: พลิกแผ่นดินอีสาน  สร้างการเมืองใหม่

ผู้แต่ง: ประพันธ์ คูณมี, นริศรา เจริญบุญมากุล

หมวดหลัก: รัฐศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

นำเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ของแผ่นดินอีสานและคนอีสาน รวมถึงชีวประวัติและการต่อสู้ของอดีต ส.ส. อีสานที่ควรยกย่อง ตลอดจนเรื่องราวความชั่วร้ายของนักการเมืองปัจจุบัน ซึ่งมีทั้งคนอีสานและคนจากภูมิภาคอื่นๆ เข้ามาครอบงำจิตวิญญาณของคนอีสาน และเรื่องราวที่จะทำให้คนอีสานได้หันกลับมามองถึงสิ่งที่จะต้องหวงแหนต่อผืนแผ่นดินที่ตัวเองถือกำเนิดขึ้นมา ภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์ไทย