ข้อมูล eBook

ชื่อ: มหาราช 2 แผ่นดิน

ผู้แต่ง: น.นกยูง

หมวดหลัก: วรรณกรรมไทย

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือ "มหาราช 2 แผ่นดิน" เล่มนี้ ผู้เขียนนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์ไทย-จีนเป็นพิเศษ ซึ่งถือได้ว่าเป็นประเทศพี่น้อง ที่สายเลือดผสมกลมกลืนกันอย่างเหนียวแน่น และความเป็นเมืองพี่เมืองน้อง จึงเป็นเรื่องที่มีประโยชน์อย่างมาก ที่เราจะได้รู้จักกับวัฒนธรรม และประเพณี ความคิด ความเชื่อของชาวจีน ทั้งตำราการรบซุนวู บทประพันธ์ลือชื่ออย่างสามก๊ก คำคม ปรัชญาต่างๆ ของจีน หรือแม้แต่ภาพเหตุการณ์ของจักวรรดิ์จีนในยุคนั้น สถานการณ์ทางการเมืองและความเป็นอยู่ของประชาชน ขณะเดียวกันนี้ ผู้เขียนก็ไม่ลืมสิ่งดีงามอันเป็นวัฒนธรรมไทย หลายๆ ด้าน อาทิเช่น ตำราพิชัยสงคราม คุณค่าของกรรมฐานวิปัสสนาในพุทธศาสนา ซึ่งเป็นสิ่งที่โดดเด่นของไทยเรา

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-11-07 01:02
2018-05-20 01:01