ข้อมูล eBook

ชื่อ: บันทึกรัฐมนตรีหญิง

ผู้แต่ง: ทิพาวดี เมฆสวรรค์.

หมวดหลัก: รัฐศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ไม่ว่าสังคมจะประเมินคุณค่าของรัฐบาลขิงแก่อย่างไร หากแต่ต้องยอมรับว่า นี่คือรอยต่อในบ้านเมืองของเราที่ไม่อาจปฏิเสธหรือมองข้ามไปได้