ข้อมูล eBook

ชื่อ: ในหลวงในดวงใจ

ผู้แต่ง: ช่างภาพเครือเนชั่น

หมวดหลัก: สารคดี-ชีวประวัติ

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

สมุดภาพพระบรมฉายาลักษณ์ ในพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ บันทึกภาพโดยช่างภาพเครือเนชั่น