ข้อมูล eBook

ชื่อ: การออกแบบเครื่องมือลำเลียงและโลจิสติกส์

ผู้แต่ง: ผศ. ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี

หมวดหลัก: วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

รวมเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ ?การออกแบบเครื่องมือลำเลียงและโลจิสติกส์? ตั้งแต่ข้อกำหนดมาตรฐานของอุปกรณ์ลำเลียง ข้อควรพิจารณาและการคำนวณออกแบบเครื่องมือลำเลียง ถ่ายทอดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน พร้อมภาพประกอบชัดเจน และตัวอย่างที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังมีแบบทดสอบท้ายบทให้ทดสอบความรู้ความเข้าใจอีกด้วย