ข้อมูล eBook

ชื่อ: คู่มือทหารจู่โจม

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 9999

เนื้อหา

หลักนิยม และยุทธศาสตร์ศึกษา ๒๐๑๓ คู่มือทหารจู่โจม
ผู้แปลและเรียบเรียง พันโท ศรัณยนิษฐ์ ลิ้มประเสริฐ
บรรณาธิการ พลตรี ธนากร ทองศุข
ผู้ช่วยบรรณาธิการ พันเอก สุรัต แสงสว่างดำรง
พิมพ์ครั้งที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามการลอกเลียนไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของหนังสือเล่มนี้นอกจากจะได้รับอนุญาต

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-08-24 01:01
2018-08-16 01:01
2018-05-03 01:01
2018-03-23 01:01
2017-12-29 01:01
2016-11-23 00:21