ข้อมูล eBook

ชื่อ: eLeader+e Enterprise March 2014

สำนักพิมพ์: ARIP

หมวดหลัก: บริหารธุรกิจ-การเงิน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เนื้อหาใน eLeader จะมีส่วนผสมของทั้งทฤษฎีและแนวความคิดทางธุรกิจ บทความทั้งหลายนั้นจะมาจากผู้นำธุรกิจจากอุตสาหกรรมต่างๆ Vendor ไอที และที่ปรึกษาชั้นนำ โดยในแต่ละเล่มนั้นจะมุ่งเน้นไปยังเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือเทคโนโลยีหนึ่งๆ เนื้อหาของทั้งเล่มจะได้รับการปรับให้ตรงกับหัวข้อที่กำหนด คอลัมน์ต่างๆ ได้รับการออกแบบมาโดยมองผู้ใช้ หรือผู้บริหารเป็นหลัก เนื้อหาจึงถูกแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ประกอบไปด้วย - การประยุกต์ใช้ เพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจถึงประโยชน์ในการใช้เทคโนโลยี ที่นำเสนอโดยกรณีศึกษา - การรีวิวฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และโซลูชัน เพื่อที่จะทำให้ผู้ใช้ได้เห็นถึงข้อดีข้อเสีย หรือข้อจำกัดของผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ที่มีอยู่ในตลาด - การอิมพลีเมนต์ รวมถึงการเอาต์ซอร์ส เพื่อให้เข้าใจถึงขั้นตอน และแนวทางในการวางระบบ หรือใช้งานระบบกลยุทธ์ทางด้านไอที รวมถึงการประเมินผลตอบแทนจาก- การลงทุนระบบต่างๆ ส่วนเนื้อหาในส่วนของ eEnterprise จะเน้นโดยมีหัวข้อดังนี้ - รายงานข่าวสารความเคลื่อนไหวแนวโน้มอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ และไอทีทั่วโลก - แนะนำผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และแนวทางการใช้งาน (Solution) ที่ไม่ได้จำกัดแค่พีซีหรือผลิต ภัณฑ์ที่แพร่หลายในกลุ่มผู้ใช้ทั่วไปเท่านั้น แต่ให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีและแนวทางที่มีผลต่อการวางแผนไอทีสำหรับองค์กรด้วย - วิเคราะห์ เจาะลึกผลิตภัณฑ์, เทคโนโลยีและแนวทางการใช้งานใหม่ ๆ ที่จะมีผลต่อองค์กรธุรกิจ, หน่วยงานภาครัฐตลอดจนกรณีศึกษาในการนำผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีและแนวทางนั้นไปใช้งานจริง