ข้อมูล eBook

ชื่อ: คิดและทำแบบ “โจโฉ” ผู้นำตลอดกาล

หมวดหลัก: สารคดี-ชีวประวัติ

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ครั้งหนึ่งโจโฉเคยกล่าวไว้ว่า
“ธรรมชาติของสงครามจะมุ่งหมายเอาชนะการศึกฝ่ายเดียวย่อมมิได้ ในศึกนั้นย่อมต้องพ่ายแพ้และชนะบ้าง”
ผู้นำที่ดีนั้นต้องเป็นผู้มีจิตใจมั่งคง ยามพบความสำเร็จไม่หลงระเริง ยามล้มเหลวไม่ท้อถอย
ต้องเรียนรู้ความล้มเหลว และรับมือกับความล้มเหลวได้อย่างเหมาะสม
และรู้จักนำข้อดีของความล้มเหลวนั้นมาสู่การปรับปรุง พัฒนา เปลี่ยนแปลงนำไปสู่ชัยชนะ

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-03-15 01:01
2018-12-23 01:01
2018-11-13 01:02
2018-11-03 01:02
2018-10-25 01:03
2018-10-17 01:02
2018-10-12 01:02
2018-08-24 01:01
2018-07-21 01:01
2018-06-26 01:01
2018-05-25 01:01
2018-05-01 01:01
2018-04-26 01:01
2018-03-31 01:01
2018-03-17 01:01

หน้า