ข้อมูล eBook

ชื่อ: ญาณทิพย์ไขปริศนา ปลายแผ่นดินพระเจ้าตาก

ผู้แต่ง: ทิพยจักร

สำนักพิมพ์: กรีนปัญญาญาณ

หมวดหลัก: สารคดี-ชีวประวัติ

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เป็นเรื่องราวที่ว่าด้วยบุญบารมี ความศักดิ์สิทธิ์ อิทธิปาฏิหาริย์ ของพระเจ้าตาก ของใช้ประจำองค์อาทิ พระแสงดาบฟ้าฟื้น พระแท่นบรรทมที่วัดอรุณ นอกจากนี้ยังมีเรื่องเกี่ยวกับบุคคลสำคัญที่ร่วมกู้ชาติ อย่างทีมทหารเสือพระเจ้าตาก และ บุคคลสำคัญอย่าง “เจ้าฟ้านางหลวงศรีอโนชา” วีรสตรีที่มีตัวตนจริงทางประวัติศาสตร์ แต่ถูกลืมเลือนไป โดยเล่มนี้เป็นครั้งแรกที่ได้ลงเรื่องราวของเจ้าฟ้าฯ พระนางนี้อย่างละเอียด ทั้งในแง่มุมทางประวัติศาสตร์ และการไขปริศนาต่างๆ จากญาณทิพย์