ข้อมูล eBook

ชื่อ: ชีวิตและความคิดของนักปรัชญา เล่ม 1

ผู้แต่ง: วันเพ็ญ บงกชสถิตย์

สำนักพิมพ์: มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์

หมวดหลัก: สังคมศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

นักปราชญ์จะพูดกับเราก็ต่อเมื่อเรามีหูมีวิญญาณสำหรับสิ่งนั้น เราจะมีประสบการณ์จากท่านเหล่านั้นได้ด้วยการศึกษาเกี่ยวกับนักปรัชญาด้วย ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมประวัติของนักปรัชญาหลายท่านได้แก่ เพลโต อริสโตเติล ฟรานซิส เบคอน สปิโนซา และวอลแตร์