ข้อมูล eBook

ชื่อ: พม่ากับการต่อต้านจักวรรดินิยมอังกฤษ ค..ศ. 1885-1895

ผู้แต่ง: นินิเมียนต์

สำนักพิมพ์: มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์

หมวดหลัก: สังคมศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"พม่า กับการต่อต้านจักรวรรดินิยมอังกฤษ ค.ศ.1885-1895" ::: นินิเมียนต์ (เขียน๗ ฉลอง สุนทราวาณิชย์ อาจารย์ประจำคณะอักษรศาตร์ จุฬาลงกรณ์ (แปล) สุวิมล รุ่งเจริญ (บรรณาธิการแปล) [ดาวน์โหลดทั้งเล่มได้เหมือนเดิมที่นี่!]
พม่ากับการต่อต้านจักรวรรดินิยมอังกฤษฯ เล่มนี้ ดอว์นินิเมียนต์ได้บรรยายมาจนถึงการต่อสู้ระหว่างฝ่ายหนึ่งที่เป็นประชาชนในสังคมอุตสาหกรรม ที่ต้องการปกป้องสิทธิในการตัดสินใจด้วยตนเองและอิสรภาพ กับอีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นกองกำลังทหารอาชีพ ที่ถึงพร้อมด้วยยุทธปัจจัยสมัยใหม่... ที่ต่างฝ่าย ต่างยังคงเผชิญหน้า และดำรงความหมายจนปัจจุบัน

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2017-11-12 01:03