ข้อมูล eBook

ชื่อ: มอญ-เขมรศึกษา

ผู้แต่ง: ชาญวิทย์ เกษตรศิริ

สำนักพิมพ์: มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์

หมวดหลัก: สังคมศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เอกสารสัมมนา เล่มนี้ เป็นการถอดเทปการเสวนาทางวิชาการ ซึ่งจัดขึ้นโดยโครงการตลาดวิชาการ มหาวิทยาลัยชาวบ้าน ของมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในการเสวนาครั้งนี้ มีนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ อาจารย์ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ผศ.ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ คุณนิพัทธ์พร เพ็งแก้ว อาจารย์สุภรณ์ โอเจริญ อาจารย์ภูธร ภูมะธน คุณองค์ บรรจุน ศ.ดร.วิไลวรรณ ขนิษฐานันท์ เป็นต้น
เนื้อหาเริ่มแรกแนะนำหนังสือรางวัลสารคดีพิเศษ นายอินทร์อะวอร์ด 2549 ชื่อเรื่องว่า ต้นทางจากมะละแหม่ง หลังจากนั้นกล่าวถึงเรื่อง มอญ: อารยธรรมเริ่มแรกของอุษาคเนย์ อัตลักษณ์และชนชาติ ต่อด้วยปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ความสัมพันธ์ไทย - เขมร : ทั้งรักทั้งชังและประวัติศาสตร์บาดแผล นอกจากนี้ยังมีเรื่องเกี่ยวกับภาษาเขมรในกัมพูชาและสยาม ภาษาเขมร ภาษาไทย และจารึกเขมรในสยามประเทศ