ข้อมูล eBook

ชื่อ: งานสัมฤทธิ์ ชีวิตรื่นรมย์

สำนักพิมพ์: ปราณ พับลิชชิ่ง

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"การทำงานที่มุ่งแต่เนื้อหาล้วน ๆ โดยไม่คำนึงถึงคุณภาพชีวิตของคนทำงานนั้น เป็นวิธีการดำเนินชีวิตที่สุดโต่งอย่างหนึ่ง ทำให้ชีวิตเสียสมดุล ได้งาน
แต่ไม่ได้คุณภาพชีวิต แท้จริงแล้วการทำงานควรดำเนินไปพร้อม ๆ กันกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพราะผลสัมฤทธิ์ของงาน ควรผลิดอกออกผลพร้อม ๆ กันกับผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินชีวิต
กล่าวอีกนัยหนึ่งว่า การทำงานประสานกับคุณภาพของชีวิต คือ ผลสัมฤทธิ์ของคนทำงานมืออาชีพ
"

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-04-25 01:01
2019-01-31 01:01
2018-03-12 01:01
2018-03-05 01:01
2017-10-24 01:02