ข้อมูล eBook

ชื่อ: คัมภีร์เจ้าสัว ฉบับ “ชนะใจคน” สไตล์เจ้าสัวแสนล้าน

หมวดหลัก: การบริหารงานบุคคล

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"“ทรัพยากรมนุษย์คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในองค์กร”
ผู้นำยอดอัจฉริยะทางการบริหารคน บริหารงาน อย่างคุณธนินท์ เจียรวนนท์ได้เคยว่าไว้
พลาดไม่ได้กับกลยุทธ์ไร้เทียมทานในการสร้างและพัฒนาคนให้ “มีคุณภาพ”
เพื่อสร้างองค์กรให้ยิ่งใหญ่ อุดมไปด้วยทั้งคนเก่งและคนดี
"

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-02-08 01:01
2018-12-12 01:01
2018-04-19 01:01
2018-03-08 01:01
2018-03-03 01:01