ข้อมูล eBook

ชื่อ: คู่มือนักเดินทาง ฉ.พกพา อินโดนีเซีย

ผู้แต่ง: กองบรรณาธิการ

สำนักพิมพ์: อทิตตา พับลิเคชั่น

หมวดหลัก: ท่องเที่ยว

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

อินโดนีเซีย ดินแดนแห่งหมู่เกาะ ท้องทะเล และภูเขาไฟ ประเทศหมู่เกาะที่เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป้นเกาะชวา เกาะบาหลี เกาะสุมาตรา หมู่เกาะโมลุกกะ หรือเกาะโคโมโด