ข้อมูล eBook

ชื่อ: ปรัชญาซามูไร ฉบับสร้างคนธรรมดาให้เป็นยอดคน

หมวดหลัก: จิตวิทยาทั่วไป

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"ปรัชญาซามูไร สุภาษิต ความเชื่อของญี่ปุ่นที่ทรงคุณค่าคือหัวใจสำคัญที่คอยนำทางจิตใจคนญี่ปุ่น
ให้พบกับความสำเร็จ เป็น “ยอดคน” ที่โลกยอมรับ
กลายเป็นชนชาติที่มีคุณภาพและสามารถสร้างชาติของตนให้เกรียงไกร
ซึ่งเราควรเรียนรู้เพื่อนำเอาส่วนที่ดีมาประยุกต์ใช้เพื่อผลประโยชน์สูงสุดแก่ตัวเราเอง
"

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-10-12 01:02
2018-07-31 01:01