ข้อมูล eBook

ชื่อ: ซุนวูสอน เอาชนะใจคน

หมวดหลัก: จิตวิทยาทั่วไป

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ได้นำเอากลยุทธ์ตำราพิสัยสงครามของซุนวูที่สำคัญมาเปรียบเทียบกับกลยุทธ์การเอาชนะใจคนและการบริหารคนสมัยใหม่ที่ใช้ในการสร้างธุรกิจการค้าให้ยิ่งใหญ่ไว้อย่างครบถ้วน
เหมาะสำหรับนักธุรกิจ นักบริหาร หัวหน้างาน และพนักงานในทุกระดับ รวมถึงผู้ที่สนใจที่กำลังเข้าสู่ศึกสงครามการค้า พึงจะได้เรียนรู้ถึงกลยุทธ์เหล่านี้
"

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-08-28 01:01
2018-05-07 01:01
2018-01-13 01:01