ข้อมูล eBook

ชื่อ: บุญ วาสนาแข่งไม่ได้ แต่สร้างและเพิ่มได้ในชาตินี้!

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

“บุญพา วาสนาเกิด” เห็นจะจริงสำหรับความหมายของประโยคนี้
เพราะบุญหรือวาสนานั้นจะนำพาให้ชีวิตคนเราพบกับความสุขความเจริญดังที่หวัง
เป็นเหมือนใบเบิกทางที่จะทำให้ไปถึงความสำเร็จได้เร็วขึ้น
แม้ใครหลายคนจะตัดพ้อว่าพื้นฐานชีวิตตนไม่ได้มีบุญมีวาสนาเหมือนใครเขา
ขอให้ทำความเข้าใจใหม่ไปพร้อมกับหนังสือเล่มนี้เถิดว่า
“ตัวเราสามารถสร้างบุญสร้างวาสนาได้เองอย่างแน่นอน”

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-03-28 01:01