ข้อมูล eBook

ชื่อ: คมธรรมเพื่อคนทำงาน (บริหารงาน บริหารคน บริหารใจให้เป็นสุข)

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"คนหนึ่งทำเพื่อทน
คนหนึ่งทำเพื่อทำ
คนหนึ่งทำเพื่อธรรม
หากนี่เปรียบเทียบเหมือนกรอบชีวิตการทำงาน
คุณคือคนประเภทใด?
"

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-08-24 01:01