ข้อมูล eBook

ชื่อ: มองลึก นึกไกล ใจกว้าง

สำนักพิมพ์: ปราณ พับลิชชิ่ง

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 0

เนื้อหา

"นอกจากหนังสือเล่มนี้จะเสนอแนวทางที่จะช่วยหาความสุขแล้ว ยังนำเสนอวิธีการมองโลกอย่างลึกซึ้ง เพราะสิ่งที่สำคัญไม่อาจเห็นด้วยตา นึกไกลไม่ใช่เพียงแค่นึกถึงแต่ตัวเอง แต่ต้องเผื่อแผ่ถึงผู้อื่นว่าในขณะที่เราได้แล้วผู้อื่นจะเสียอะไรบ้าง ใจกว้างพอที่จะอยู่ร่วมกับสิ่งมีชีวิตทั้งโลก โดยไม่แบ่งเขา แบ่งเรา เสมือนเป็นพี่น้องท้องเดียวกัน เนื้อหาภายในหนังสือแบ่งออกเป็น ๔ ภาค ได้แก่
ภาค ๑ ธรรมะกับการมองโลก เริ่มต้นจากแนวคิดน้ำทุกหยดมีต้นน้ำ ภาคที่ ๒ ธรรมะกับเศรษฐกิจ เป็นการให้แนวคิดเตือนใจเตรียมไว้รับมือเศรษฐกิจ สอนให้รู้จักกับความทุกข์ทางการเงินอัน ภาค ๓ ธรรมะกับสันติภาพโลก ได้หยิบยกคติแนวคิดการสร้างสันติภาพให้กับประเทศไทย เพื่อลดความขัดแย้งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในสังคมไทย ภาค ๔ ปุจฉา-วิสัชนา ตอบคำถามคาใจเกี่ยวกับเรื่องชีวิต การปฏิบัติธรรม และการทำงานที่หลาย ๆ คนสงสัยว่าจะคิดอย่างไร จะทำอย่างไร
"