ข้อมูล eBook

ชื่อ: อายุวัฒนะ

ผู้แต่ง: ศ.นพ.ประเวศ วะสี

สำนักพิมพ์: หมอชาวบ้าน

หมวดหลัก: สุขภาพ-ความงาม

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

การปฏิบัติตัวให้สบายทั้งกายและใจ เพื่อสร้างให้สมดุลกับสิ่งแวดล้อมและสังคม คือการสร้างอายุให้วัฒนะนั่นเอง หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อเป็นทั้งคำอวยพรและความรู้แก่ผู้สูงอายุ ถึงแก่ก็อยู่อย่างมีความสุขได้ทั้งกายและใจ และจะทำให้ผู้สูงอายุที่ได้อ่านรู้สึกถึงประโยคที่ว่า “ถึงแก่ แต่ยังมีไฟอยู่”