ข้อมูล eBook

ชื่อ: ผู้หญิงที่เกิดมาเพื่อเป็นยอดคน ยอดหญิงหัวใจเพชร

หมวดหลัก: จิตวิทยาทั่วไป

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"บทพิสูจน์ถึงผู้หญิงที่อยู่เหนือข้อจำกัด เหนือกาลเวลา ผู้ที่เกิดมาเป็นยอดคน
เพราะโลกใบนี้ถูกเปลี่ยนไปแล้ว... โดยผู้หญิง
"