ข้อมูล eBook

ชื่อ: กรรมพิพากษา

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

กฎแห่งกรรมนั้นคือ “กฎแห่งธรรมชาติ” ที่จริงแท้เป็นที่สุด
เมื่อทำสิ่งใด สิ่งนั้นย่อมย้อนกลับมาหาอย่างแน่นอน
จะหลีกหนีไปสุดฟ้าแค่ไหนก็ไม่มีทางพ้น
ฉะนั้นแล้วคนหนีจากกรรมที่ตัวเองทำไม่ได้เป็นอันขาด... นี่คือความจริง