ข้อมูล eBook

ชื่อ: เรามีเวลาจำกัด

สำนักพิมพ์: ปราณ พับลิชชิ่ง

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"เพราะไม่มีใครบนโลกนี้สามารถอยู่ได้อย่างอมตะ ไม่ว่าในชีวิตเราจะมีตัวช่วยมากเพียงใด ทั้งเงินทอง ชื่อเสียง อำนาจ ฯลฯ ก็ไม่สามารถเอาชนะความตายได้ ดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงพุ่งไปที่เรื่องความตายของสตีฟ จอบส์
ทั้งที่จอบส์ คือบุคคลผู้มีชื่อเสียงและเป็นไอคอนยุคใหม่ แต่เขากลับเลือกดำเนินชีวิตในทางสวนกับคำว่าทันสมัย ด้วยการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายตามคำสอนของพระพุทธเจ้า และที่น่านำมาเป็นตัวอย่างคือการเตรียมพร้อมรับมือกับความตายของเขา แต่อาจจะเป็นเรื่องยากทีเดียวสำหรับปุถุชนอย่างเรากับการเตรียมตัวเตรียมใจและทำใจยอมรับกับความตายที่ยืนรออยู่ข้างหน้า ซึ่งจอบส์สามารถทำได้...
"