ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: เบิกบุญเปลี่ยนชีวิต ลิขิตได้ด้วยตัวเรา

ผู้แต่ง: อรรคเดช นนทะโช

สำนักพิมพ์: เนชั่นบุ๊คส์

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

บุญ ทำแล้วไปไหน บุญ ทำเพื่อรอไปใช้ในโลกหน้า แล้วโลกนี้... เราเบิกบุญมาใช้ก่อนได้หรือไม่ หนังสือเล่มนี้มีคำตอบ ชาวพุทธทั้งหลายสามารถเบิกบุญที่ฝากไว้ในโลกหน้าแบ่งมาใช้ในโลกนี้ก่อน เพื่อชีวิตที่รุ่ง ไม่ขัดสน